top of page

Ge dig själv en session. Möt dina inre polariteter.


Ta chansen att möta dina två inre polariteter. En kvinnlig och en manlig energi. De finns där och de styr våra liv mer än vi tror. I en session får du tillfälle att bekanta dig med dina helt unika sidor och det brukar bli ett livsförändrande möte med sig själv. Man känner igen sidor hos sig själv och kan plötsligt förstå varifrån det kommer. Man får även syn på maktförhållanden och kan läka eventuella obalanser, vilket ger en ny inre balans och den inre balansen brukar smitta av sig på den yttre.

Gå in här på hemsidan och boka en session till specialpris!

Välkommen att möta dig själv på ett helt nytt vis!

Comments


bottom of page