top of page
Bild 1_edited.jpg
eva shana ekengren

  Min inre resa började efter att jag mitt i en livskris, då jag upplevde att jag förlorat allt, började meditera. Utifrån en enorm längtan att hitta inre ro lånade jag en bok av Deepak Chopra och satte med hjälp av den igång att meditera. Jag upplevde direkt en sådan djup känsla av ”att komma hem” att jag var tvungen att fortsätta och jag har inte slutat sedan dess. Jag kan lugnt säga att det är det val jag gjort som ändrat mitt liv mest i positiv riktning, någonsin. Från att vara ”solo-meditatör” blev jag nyfiken på att meditera med andra och kom då i kontakt med Osho´s fysiska meditationer, vilka ledde mig vidare till Risk meditationscenter i Danmark. Där gick jag en 1,5 årig gruppterapi-training, som kombinerar terapi med meditation, vilken ändrade hela grundtonen i mitt liv. Istället för att vara rädd för det som fanns inom mig, vilket jag insåg att jag alltid varit, fick jag här uppleva motsatsen, att den största källa av
intelligens och värme fanns inom mig själv. Jag fick lära mig vägar till min egen kropps intelligens. När jag vågade uppleva mina känslor fullt ut, känna dem inifrån och med meditationen och en medmänniska i närvaro som stöd, kunde jag erfara hur
det som gjorde ont i mig släppte taget och transformerades. Ren magi.​ Och istället för att möta fördömande när jag öppnad upp mig och blottade mina sår och mörkare sidor inför andra, fick jag erfara kontakt, medkänsla och ja, kärlek. Det ändrade helt min grundkänsla för mig själv och min upplevelse av andra och är idag grunden i mitt arbete med andra.

Jag har aldrig mött några metoder som hjälpt mig så mycket och så ihållande. Inte genom att jag förstått saker, utan genom att jag fått erfara mig själv inifrån på djupet, och på det viset återbyggt min egen relation och tillit till mig själv, i ett tryggt rum hållet av meditationens kontakt och en närvarande medmänniska.
 

Jag utbildade mig mellan 2013-2019 till Holistic councelor och i Innerman Inner woman energy reading inom samma terapeutiska sfär, och ger sessioner i Malmö, på Afroz meditationcenter i Grekland och på Ängsbacka.

 

De sessioner och workshops jag erbjuder bygger på att när kontakten med dig själv återknyts kan ditt större jag, din större aspekt, bli närvarande i ditt liv och med den som bundsförvant kan du möta dig själv, andra och livet från en helt ny grund.

Välkommen att möta dig själv, med mig.

”Tack igen för gårdagens session. Den har stannat kvar i mig aktivt och med styrka. Mer och mer kommer upp. Jag upplever ett djupgående skifte i mig själv där jag återtar, återfinner och återknyter. Och en känsla av självkärlek jag inte kan förklara. Djup och helig. Jag är i ett förhållande med mig själv. Kärlek bortom”. Shakti

bottom of page