Workshops som kombinerar meditation, självkännedom och kreativitet.

 • TBD
  INNER MAN INNER WOMAN - FRAMSKJUTEN!
 • The Work by Byron Katie in Malmö
 • Inner man Inner woman - touching your inner polaraties ONLINE
 • SUMMER INQUIRY - Inner adventure
 • INQUIRY - online pröva på
 • 200 kr rabatt LANSERINGSERBJUDANDE
 • INQUIRY - online pröva på
 • Inner Man Inner Woman
 • Urban Ashram

   Målet med de workshops jag håller är att skapa ett tillåtande rum, där vi ges möjlighet att möta oss själva, tillsammans, i ett öppet, autentiskt, lekfullt, djupt, nyfiket, icke dömande och utforskande space. I en tid då världen snurrar fort och den mesta av vår tid går ut på att titta utåt, så vänder vi blicken inåt och ges möjlighet att utforska de skatter vi har där, tillsammans med andra med samma längtan och mod. Tillsammans skapar vi en plats för meditation, autencitet, självmöte, kontakt, fördjupning och kreativitet.

”Get out of your head.

Get into your heart.

Think less, feel more. 

- Osho

"NOWHERE  TO GO... JUST IN..."

Västra Rönneholmsvägen 62

217 41 Malmö

Tel: +46 0704936493

E-post: info@evashanaekengren.se

- Osho

© Eva Shana Ekengren 2020