top of page

Workshops som kombinerar meditation, självkännedom och kreativitet.

   Målet med de workshops jag håller är att skapa ett tillåtande rum, där vi ges möjlighet att möta oss själva, tillsammans, i ett öppet, autentiskt, lekfullt, djupt, nyfiket, icke dömande och utforskande space. I en tid då världen snurrar fort och den mesta av vår tid går ut på att titta utåt, så vänder vi blicken inåt och ges möjlighet att utforska de skatter vi har där, tillsammans med andra med samma längtan och mod. Tillsammans skapar vi en plats för meditation, autencitet, självmöte, kontakt, fördjupning och kreativitet.

”Get out of your head.

Get into your heart.

Think less, feel more. 

- Osho

bottom of page